Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ

Ο δικτυακός τόπος www.despotato.gr λειτουργεί υπό την διαχείριση του ξενώνα Δεσποτάτο του Μυστρά που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, εδρεύει στον Μυστρά Λακωνίας, και εφεξής θα αναφέρεται ως ο διαχειριστής.

Με την επίσκεψή σας στο δικτυακό τόπο του ξενώνα Δεσποτάτο του Μυστρά, αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους:

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή ή/και τρίτων. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο δικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική (μη εμπορική) χρήση. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του δικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διαχειριστή ή/και τρίτων ανάλογα με την περίπτωση.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία του διαχειριστή ή/και τρίτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από τον διαχειριστή ή/και τρίτων ανάλογα με την περίπτωση.

Ακρίβεια Πληροφοριών

Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των επισκεπτών του ιστότοπου. Ο διαχειριστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στον δικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. 

Υπερσύνδεσμοι

Ο δικτυακός τόπος ενδεχομένως να περιέχει υπερσυνδέσεις προς άλλους Δικτυακούς τόπους οι οποίοι είναι τελείως ανεξάρτητοι. Ο διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη γνησιότητα του περιεχομένου που περιέχονται σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο δικτυακό τόπο.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε μέσω του δικτυακού τόπου θα χρησιμοποιηθούν από τον διαχειριστή για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Ο διαχειριστής εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσει τα διαχειριζόμενα στοιχεία έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής, και πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ο διαχειριστής δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται στο δικτυακό τόπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ότι κρίνεται σκόπιμο.

Συλλογή μη προσωπικών δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο, ενδέχεται να συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές.

Πληροφορίες που ενδεχομένως εισάγονται αυτόματα στον υπολογιστή σας.

Ο διαχειριστής για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στην πληροφορία και να δημιουργήσει μία καλύτερη Διαδικτυακή εμπειρία για εσάς ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή ''cookies''. Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι περισσότεροι Internet Browsers. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του Internet Browser που χρησιμοποιείτε.

Περιορισμένη ευθύνη

Ο διαχειριστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του δικτυακού τόπου. Ο διαχειριστής αποποιείται την ευθύνη για οποιασδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί από ιούς που μπορούν να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ).

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία.

Ο δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το δικτυακό τόπο θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Ελλάδας.